Pakiet podstawowy

80zł

Analiza składu
ciała

(za wizytę)

 • Komfortowy pomiar w ubraniach
 • Ładny i czytelny wydruk wyników
 • Bardzo dokładne badanie
  (Najlepszy analizator na rynku)
 • Dokładna i rzeczowa
  interpretacja pomiarów
 • Konsultacja możliwych
  działań z dietetykiem klinicznym
 • Możliwość porównania
  do poprzednich pomiarów
Najczęściej wybierany

350zł

Pakiet
DIETETYCZNY

(za miesiąc)

 • Pełna współpraca stworzona dla osób chcących poważnie realizować zamierzone cele
 • Średnia utrata 3,4 kg/mies.
  (Na próbie 1000 pacjentów)
 • Wsparcie w poprawie sylwetki i zdrowia
 • Indywidualny i elastyczny jadłospis na okres miesiąca
 • Regularny kontakt i wsparcie dietetyka klinicznego
 • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych
 • Regularna co 2-tygodniowa kontrola postępów
 • Lista zakupów
 • Plan suplementacji

Pakiet Średniozaawansowany

150zł

Konsultacja
DIETETYCZNA

(za wizytę)

 •  W cenie spotkania wykonanie
  i omówienie analizy składu ciała
 •  Merytoryczne omówienie
  dotychczasowego stylu żywienia
 • Omówienie dietozależnych
  jednostek chorobowych
 • Interpretacja wyników
  badań laboratoryjnych
 • Dokładne wytyczne
  dalszych działań

Konsultacja dietetyczna to omówienie kierunku jaki może odbyć pacjent na własną rękę. To analiza dotychczasowych działań i możliwości dróg do których
pacjent może się zastosować, by osiągnąć zamierzony cel. Na takiej wizycie omawiane są wyniki krwi oraz plan jaki należy wdrożyć by je polepszyć. Analiza składu ciała to nieodzowny element wizyty z dietetykiem która również jest omawiana w trakcie wizyty.

Na pierwszą wizytę (pakiet dietetyczny) zostaje umówiony pacjent, który jest zdecydowany na współpracę żywieniową z dietetykiem. Takie spotkanie rozpoczyna się od analizy badań laboratoryjnych, pomiaru składu ciała oraz co najważniejsze obszernym wywiadzie żywieniowym na podstawie którego zostanie ułożony jadłospis dla pacjenta.

Na pierwszej wizycie zostanie przeprowadzony wywiad oraz diagnostyka funkcjonalna, w razie potrzeb również w oparciu o badanie ultrasonograficzne (USG).
Jeśli czas nam pozwoli wdrożymy od razu działania terapeutyczne. Ustalony zostanie plan terapeutyczny, dobór ćwiczeń oraz dalszych działań. Każda kolejna wizyta to wdrożenie ustalonych założeń i terapia.

Na pierwszej wizycie zostanie przeprowadzony wywiad oraz diagnostyka funkcjonalna, w razie potrzeb również w oparciu o badanie ultrasonograficzne (USG).
Jeśli czas nam pozwoli wdrożymy od razu działania terapeutyczne. Ustalony zostanie plan terapeutyczny, dobór ćwiczeń oraz dalszych działań. Każda kolejna wizyta to wdrożenie ustalonych założeń i terapia.

Na pierwszej wizycie zostanie przeprowadzony wywiad oraz diagnostyka funkcjonalna, w razie potrzeb również w oparciu o badanie ultrasonograficzne (USG).
Jeśli czas nam pozwoli wdrożymy od razu działania terapeutyczne. Ustalony zostanie plan terapeutyczny, dobór ćwiczeń oraz dalszych działań. Każda kolejna wizyta to wdrożenie ustalonych założeń i terapia.

Na pierwszej wizycie zostanie przeprowadzony wywiad oraz diagnostyka funkcjonalna, w razie potrzeb również w oparciu o badanie ultrasonograficzne (USG).
Jeśli czas nam pozwoli wdrożymy od razu działania terapeutyczne. Ustalony zostanie plan terapeutyczny, dobór ćwiczeń oraz dalszych działań. Każda kolejna wizyta to wdrożenie ustalonych założeń i terapia.

Na pierwszej wizycie zostanie przeprowadzony wywiad oraz diagnostyka funkcjonalna, w razie potrzeb również w oparciu o badanie ultrasonograficzne (USG).
Jeśli czas nam pozwoli wdrożymy od razu działania terapeutyczne. Ustalony zostanie plan terapeutyczny, dobór ćwiczeń oraz dalszych działań. Każda kolejna wizyta to wdrożenie ustalonych założeń i terapia.

Pełny pakiet dietetyczny dla dzieci w skład którego wchodzi pierwsza wizyta podczas której omawiany jest obszerny wywiad żywieniowy wraz z rodzicami, jadłospis żywieniowy na miesięczny okres czasu oraz dwie co dwutygodniowe wizyty kontrolne na których oceniane są postępy dziecka. Podczas każdego ze spotkań wykonywana jest analiza składu ciała.

Z przyjemnością wystąpimy na wydarzeniach, eventach, w ramach kształcenia sportowców w klubach sportowych czy konferencjach dla branży medycznej. Czas trwania oraz forma warsztatów do indywidualnego ustalenia z organizatorem.